Features

På denne side kan der læses om de forskellige tilgængelige features og indstillingsmuligheder til 3D-fotos. Listen af features er meget lang, og derfor er der øverst en liste over de forskellige features. Klik på de enkelte features på listen for mere detaljeret information.

Integration

Direkte i hjemmeside

Et 3D-foto kan integreres direkte i en hjemmeside, så det bliver en del af designet. Dette giver mulighed for, at skabe blikfang og sikrer at 3D-fotoet bliver set. Stepfo anbefaler særligt direkte integration i produktsider, som er den sidste side der ses, lige inden der er mulighed for at putte varen i indkøbskurven. I nogle tilfælde ønsker man ikke den ekstra load-tid på en side, som 3D-fotoet giver, og derfor kan et 3D-foto også vises i popup eller en "box". Html-kode til copy-paste opsætning medfølger som standard.

Hvis du selv skriver html til din side, kan du indsætte flg. kode, for at indsætte samme 3D-foto, som set til højre. (husk at markere hele koden i feltet)

Popup

I nogle situationer kan man det være en fordel at indlæse 3D-fotos som popup. Det vil sige, at web-browseren åbner 3D-fotoet i et nyt vindue. Det er en god mulighed, hvis der er mange produkter på en side, men man alligevel ønsker direkte adgang til 3D-fotoet. Popup 3D-fotos kan åbnes via tekst-links eller billede-links. Html-kode til copy-paste opsætning medfølger som standard.


Se 3D-foto i popup

Box

En mulighed for at at åbne 3D-fotos og sætte dem i fokus kan også være at bruge en "box." Med en box kan baggrunden f.eks. mørklægges for at gøre den bagvedliggende information utydelig, så det kun er 3D-fotoet, der kan ses. Det tager lidt længere tid, at opsætte 3D-fotos i en box, men dette kan i mange tilfælde være givet godt ud, for at få fremvisningen til at fremstå mere eksklusiv.


Se 3D-foto i box

Indlæsning af 3D-foto

Preloader billede

Ved indlæsning af et 3D-foto kan det vælges til, om der skal være et særligt billede, mens 3D-fotoet indlæses. Som standard vises en loading bar, som viser hvor lang tid der er tilbage, inden 3D-fotoet er klar til at blive roteret. Det tager på langt de fleste internetforbindelser i Danmark under et sekund at indlæse et 3D-foto, men hvis 3D-fotos er henvendt til kunder i mindre udviklede lande, kan det give god mening med et preloader billede.

Play knap

Det er en mulighed, at få en play-knap, som skal aktiveres, inden et 3D-foto indlæses. Det er sådan det f.eks. fungerer på youtube, hvor brugeren skal trykke på en video, inden den starter. Det har youtube lavet på denne måde, for at undgå unødvendig ventetid på siden, og sådan kan 3D-fotos også leveres. Det er særligt anvendeligt på oversigter, hvor mange produkter skal fremvises samtidig.

Rotation ved start

For at gøre opmærksom på at et 3D-foto ikke blot er et almindeligt foto, er det muligt at 3D-fotoet roterer én omgang, når det er indlæst, eller det kan rotere med en konstant hastighed, indtil brugeren interagerer med 3D-fotoet.

Antal fotos

Antallet af fotos, der indgår i et 3D-foto kan varieres. Jo flere billeder, des mere glidende rotation, men også des længere indlæsningstid. Stepfos undersøgelser viser, at kunderne er villige til at vente 3-5 sekunder på et 3D-foto, inden de vil overveje at afbryde indlæsningen. Det tager på en alm. bredbåndsforbindelse ca. 1-1,5 sekund at indlæse et 3D-foto med 50 fotos af et produkt, som fylder ca. halvdelen af billedrammen, og derfor anbefaler Stepfo 36 fotos af produkter, der fylder meget i billedet, og 50 fotos af produkter, som fylder ca. halvdelen. Ønskes flere eller færre fotos, kan dette naturligvis leveres.

Navigationspanel

Der er en række tilpasningsmuligheder i navigationspanelet til 3D-fotos. Mulighederne er forklaret herunder:


Navigation generelt

Markørfølsomhed

Hastigheden et 3D-foto drejes med, når der trækkes i 3D-fotoet med markøren, kan justeres. Der er en lille smule forskel på, hvor hurtigt forskellige målgrupper aldersmæssigt foretrækker at rotere produkterne.

Zoomdybde og zoomsteps

Zoom funktionen kan tilpasses efter behov. Det giver oftest ikke meget mening at kunne zoome så tæt på et 3D-foto af ansigtet på en person, hvor det til gengæld er kritisk, at zoomfunktionen er helt skarp på et 3D-foto af den nyeste laptop, mobiltelefon eller taske. Det kan også justeres, hvor mange dybde niveauer, der skal være i zoom funktionen.

Design af navigationspanel

Navigationspanelet kan designes således 3D-fotoet grafisk passer perfekt ind i hjemmesiden, som 3D-fotoet skal vises på. Det er også muligt at få særlig funktionalitet udviklet. Herunder ses et par eksempler på tilpassede navigationspaneler:

3D-player
3D-player
3D-player

Hotspots

Stepfos hotspot feature giver mulighed for at vise detaljer med et close-up foto. Det giver brugeren en god oplevelse, fordi vedkommende kan let fornemme, hvor på produktet detaljen er. Der er nogle forskellige tilpasningsmuligheder, som sikrer, at lige præcis din virksomheds hotspots bliver, som de skal være. På 3D-fotoet herunder kan der klikkes på de røde animerede ikoner.

Ikondesign

Ikonet, der skal klikkes på, for at et close-up foto åbnes, kan designes efter eget ønske, eller et af Stepfos standard ikoner kan vælges. Ikoner designes altid som vektor grafik, således de kan skaleres til forskellige skærmstørrelser og stadig fremstå knivskarpe. Derfor kan almindelige billedfiler ikke anvendes til formålet. Ikonerne kan være stillestående eller animerede. Animerede hotspot ikoner sikrer, at brugeren ikke tror, at hotspot ikonet er en del af produktet.

Tekst

På hotspots er der mulighed for at indsætte tekst, der beskriver detaljen, som ønskes fremvist.

Størrelse

Størrelsen på hotspots kan tilpasses efter ønske.

Baggrund

Baggrunden på hotspots, som dækker resten af 3D-fotoet, mens et hotspot er aktivt, kan justeres. Det kan f.eks. være en semitransparent sort farve, der giver et eksklusivt billede, mens det fjerner fokus fra det bagvedliggende 3D-foto.

Medie

Mulighederne stopper ikke ved et foto i et hotspot. Der kan også indsættes film eller flash-animation, der forklarer om detaljen, der ønskes fremvist. En anden mulighed er også at indsætte et link, f.eks. en købeknap, affiliatelink eller et link til en side med mere detaljeret information.

ØG INDTJENINGEN
3D-fotos øger sandsynligheden for, at besøgende i e-butikker bliver til kunder.
3D-fotos reducerer antallet af returvarer.
3d-foto fordele
VIS DETALJER
Unik mullighed for at give besøgende en bedre oplevelse af produkter online.
Med zoom funktionen kan alle detajljer på produktet fremvises .
3d-foto galleri
SIMPEL OPSÆTNING
3D-fotos indsættes med et <iframe>. Koden leveres klar til copy-paste ind på hjemmesiden.
3D-fotos kan fremvises på forskellige digitale medier.
3d-foto opsætning