Ved handel med Stepfo gennemgås fire overordnede faser, hvad enten du skal bruge ét eller éttusinde 3D-billeder.
Klik på processerne for at læse mere detaljeret omkring forløbet.